Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

XSMB - Xổ số miền Bắc

Thứ sáu

ĐBIMG
Giải 1IMG
Giải 2IMGIMG
Giải 3IMGIMGIMG
IMGIMGIMG
Giải 4IMGIMGIMGIMG
Giải 5IMGIMGIMG
IMGIMGIMG
Giải 6IMGIMGIMG
Giải 7IMGIMGIMGIMG
IMG
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

XSMB - Xổ số miền Nam

Thứ sáu

300X250 17
ĐầuVĩnh LongBình DươngTrà VinhCà Mau
04,4,441,1,1,1,1,1,1,10,0,0,0,0
14,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
24,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
34,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
44,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
54,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
64,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
74,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
84,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
94,4,441,1,1,1,1,1,1,11,1,1,1,1,1,1,1
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN

XSMB - Xổ số miền Trung

Thứ sáu

300X250 17
ĐầuVĩnh LongBình DươngCà Mau
04,4,440,0,0,0,0
14,4,441,1,1,1,1,1,1,1
24,4,441,1,1,1,1,1,1,1
34,4,441,1,1,1,1,1,1,1
44,4,441,1,1,1,1,1,1,1
54,4,441,1,1,1,1,1,1,1
64,4,441,1,1,1,1,1,1,1
74,4,441,1,1,1,1,1,1,1
84,4,441,1,1,1,1,1,1,1
94,4,441,1,1,1,1,1,1,1