img

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

img
img
img
img

GIẢI NHẤT TRỊ GIÁ

50.000.000Đ

img

GIẢI NHÌ TRỊ GIÁ

25.000.000Đ

img

GIẢI BA TRỊ GIÁ

10.000.000Đ

15 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000đ và hàng ngàn phần quà dành cho các khách hàng may mắn có giá trị từ 100.000đ - 500.000đ

img img

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

img
img
img

GIẢI NHÌ TRỊ GIÁ

25.000.000Đ

img

GIẢI NHẤT TRỊ GIÁ

50.000.000Đ

img

GIẢI BA TRỊ GIÁ

10.000.000Đ

img

15 Giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000đ và hàng ngàn phần quà dành cho các khách hàng may mắn có trị giá từ 100.000đ - 500.000đ